Cookies og Privatlivspolitik

1. Generelt
1.1 Denne politik beskriver hvordan TRS Danmark, CVR 38307355
indsamler og behandler personoplysninger om dig.
1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmeside: www.minilandbrugsmaskiner.dk.
1.3 TRS Danmark er dataansvarlig for dine oplysninger og al kontakt til os skal ske via oplysningerne anført i punkt 8.
2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål, samt retsgrundlaget for behandlingen
2.1 Når du besøger vores hjemmeside, opsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af vores hjemmeside, fx hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, hvilken type browser du bruger, din IP-adresse, samt den tid du bruger og de kategorier du besøger når du bruger vores hjemmeside.
2.1.1 Formålet med den data vi indsamler er, at optimere din brugeroplevelse samt hjemmesidens funktion, herunder at foretage målrettet markedsføring som re-marketing og re- targeting via Facebook og Google. Behandlingen af dine data er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesse i hele tiden at kunne optimere hjemmesidens indhold samt dens struktur.
2.1.2 Derudover, er formålet med dine data, at kunne identificere dig som kunde samt at kunne levere de varer, du har købt hos os.
2.1.3 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
2.2 Når du køber en vare eller kommunikerer med os via hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, som du angiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmetode, oplysninger om hvilke varer du køber og leveringsønsker, samt oplysninger om din IP- adresse, hvorfra din bestilling er foretaget.
2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de varer du har bestilt og derved at kunne opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere de varer du har købt. Oplysninger om dine køb bruges også så vi kan overholde
lovkrav såsom bogføring og regnskab. Ved køb via vores hjemmeside, indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svig.
2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
3. Hvor længe opbevares dine personoplysninger
3.1 Opbevaring af personoplysningerne afhænger af formålet med personoplysningerne.
3.2 Når du besøger vores hjemmeside, vil dine oplysninger være tilgængelige til brug for re- marketing og re-targeting. Disse oplysninger slettes ikke, medmindre du aktivt beder om at de bliver slettet fra disse databaser (se dog punkt 3.4 og 3.5).
3.3 Når du køber en vare på minilandbrugsmaskiner.dk har vi brug for dine
personoplysninger som dokumentation, indtil varen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet og fristen for betalinger er udløbet.
Under de løbende aftaleforhold opbevares dine oplysninger i vores IT system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Disse oplysninger arkiveres under dine brugeroplysninger og vil være synlige for dig, når du logger ind på din personlige konto på vores hjemmeside. Disse oplysninger fortæller dig, hvad du tidligere har bestilt hos os, bestillingsadresse samt leveringsadresse.
3.4 Dine oplysninger om tidligere køb slettes fra webshoppen, når de er mere end 5 år gamle.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler være opbevaret hos TRS Danmark i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som varen tilhører. Hvis købet f.eks. er foretaget i oktober 2017 og regnskabsåret løber til og med april 2018, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af
regnskabsåret 2023.
3.5 Når personoplysningerne ikke længere er relevante og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysningerne vedrørende dig, blive slettet. Såfremt du ikke har handlet hos os i 5 år vil dine personoplysninger slettes.
4. Modtagere af personoplysninger
4.1 De personoplysninger, som vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af køb hos TRS Danmark eller ved besøg på vores hjemmeside, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration. Dette omfatter bl.a. til opfyldelse af den købsaftale du har indgået med TRS Danmark samt til fremsendelse af faktura oplysninger, der som udgangspunkt ikke videregives til tredjepart.
4.2 Oplysninger kan dog overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring, herunder re-marketing og re- targeting. Nogle af disse samarbejdspartnere er dataansvarlige og nogle er databehandlere.
Alle samarbejdspartnere skal efterleve lovmæssige krav til behandling af persondata.
4.3 To af disse databehandlere er Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. Som er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
4.3.1 Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
4.3.2 Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
5. Dine rettigheder
5.1 Med henblik på, at skabe åbenhed omkring behandlingen af disse oplysning skal vi, som dataansvarlige, oplyse om dine rettigheder.
5.2 Indsigtsretten
5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om bl.a. hvilke
oplysning vi har registeret om dig, hvilket formål registeringen tjener, hvilke kategorier af personoplysning og modtagere af oplysninger er evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig.
Hvis du ønsker en kopi af disse oplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@billigelandbrugsmaskiner.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
5.3 Retten til berigtigelse
5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registeret om dig, opfordres du til at rette en skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
5.3.2
Godkendelsen til modtagelse af nyhedsbreve har du selv mulighed for at korrigere via din log-in på din brugerprofil på vores hjemmeside jf. punkt 2.4.3.
5.4
Retten til sletning
5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle, eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang, at en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres
gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
5.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
5.6 Retten til dataportabilitet
5.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
5.7 Retten til indsigelse
5.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine
personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
5.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som ikke foretages på grundlag af vores legitime interesser jfr. Punkt 2.1 og 2.3.
5.8 Retten til at tilbagekalde samtykke
5.8.1 DU har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til modtagelsen af nyhedsbreve og direct marketing jf. punkt 2.3. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du gøre det automatisk på din konto på vores hjemmeside eller ved at kontakte TRS Danmark på info@billigelandbrugsmaskiner.dk
.
5.9 Retten til at klage
5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan bl.a. indgives på mail:
dt@datatilsynet.dk
eller på telefon: +45 33 19 32 00
6. Sletning af persondata
6.1 Oplysninger indsamlet om din brug af vores hjemmeside jfr. Punkt 2.1 slettes efter 5 år jf. punkt 3.
6.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrevet trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
6.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med et køb du har gennemført på vores hjemmeside jfr. Punkt 2.2 vil blive slettes efter 5 år. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for, at opfylde bogføringslovens krav jf. punkt 3.4.
7. Sikkerhed
7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
7.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.
8. Kontaktoplysninger
8.1 TRS Danmark er dataansvarlig for de persondata som indsamles via vores hjemmeside.
8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkning til denne Persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på:
TRS Danmark
Refshaven 11
7321 Gadbjerg
Tlf. Nr.: 93933099
E-mail:
info@billigelandbrugsmaskiner.dk
9. Ændringer i persondatapolitikken
9.1 TRS Danmark forbeholder sig retten til at opdatere og ændre nuværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne rettes dato for ’senest opdateret’ nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret én gang årligt.
Senest opdateret: 06.10.20